Onze sponsors

Een hartelijke dank aan al onze sponsors die ons meehelpen de armoede te bestrijden in As en Oudsbergen. Mede dank zij hen kunnen we aan allerhande noden bij onze onze gezinnen, alleenstaande of eenoudergezinnen voldoen. Wenst u ook opgenomen te worden in onze sponsorlijst of onze minderbedeelden te ondersteunen, neem dan contact op met ons: info@sintvincentiusdedruppel.be of via onze voorzitter Rik Kissembeek op het nummer 0479/26 91 79
DE DRUPPEL

Apothekers

As

Apotheek Houbard - Apotheek Miel Craeghs

Oudsbergen

Apotheek VanThoor - Apotheek Paesen Apotheek Peeters - Apotheek Mommens
Advocatenassociatie DRIESSEN - VANHOVE - DIERICKSEN
Sint-Vincentius De Druppel Dorpsstraat 60 3665 As info@sintvincentiusdedruppel.be Tel: 0497/26 91 79
ONZE SPONSORS