Welkom

HIER GAAN WE VOOR!

Het kan iedereen overkomen: gezondheidsproblemen waardoor je je werk en inkomen verliest, echtscheiding waardoor je plots alléén komt te staan zonder inkomsten, een failissement, … allemaal redenen waardoor je plots een inkomen hebt onder de armoedegrens en waardoor je niet alle kansen krijgt om een menswaardig leven te leiden. Hier vechten we tegen! Wij zijn met een dertig-tal vrijwilligers die deze mensen willen helpen, door te luisteren naar hun probleem, door hen te helpen met voedselpakketten, door kledij, huisraad en speelgoed goedkoop aan te bieden, door mee te zoeken naar kleine meubels. We helpen alle mensen, zonder onderscheid van ras en godsdienst, die het OCMW ons doorstuurt. Vooral kinderarmoede vinden we zeer erg: hoe is het toch mogelijk dat in een samenleving als de onze, nog zoveel armoede en vooral kinderarmoede kan zijn? Onze organisatie hebben we “De Druppel” genoemd. Wij beseffen dat ons werk en strijd tegen armoede wel kan lijken “als een druppel op een hete plaat”. Maar we zijn ervan overtuigd dat kleine druppels in mensenlevens een groot verschil kunnen maken. .
Sint-Vincentius Dorpsstraat 60 3665 As
De Druppel
Sint-Vincentius De Druppel Dorpsstraat 60 3665 As info@sintvincentiusdedruppel.be Tel: 0497/26 91 79
LAATSTE NIEUWSBERICHTEN
Volgende voedselbedeling op woensdag 3 juli en vrijdag 5 juli Volg al onze info ook op onze nieuwe lichtreclame aan de container van de voedselbedeling Opendeurdag op 6 oktober 2024 - meer info volgt
Ons doel is hulp verlenen aan kansarmen door voedsel- en kledingbedeling in samenwerking
ESF+ “Heel wat mensen in België lijden honger en zoeken toevlucht tot voedselhulp om zich dagelijks van voedsel te voorzien. Wij engageren ons om tegemoet te komen aan deze basisbehoefte. Onze organisatie verdeelt voedingsmiddelen ontvangen vanuit het Federaal voedselhulpprogramma onder het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+). Via het ESF+ fonds krijgt België van de Europese Unie middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp. De POD Maatschappelijke Integratie beheert een bedrag afkomstig van de Europese Unie en dit in nauwe samenwerking met haar partners. Met de steun van dit Fonds, voorziet de POD Maatschappelijke Integratie jaarlijks meer dan 750 organisaties en OCMW’s van producten om gratis te verdelen onder de meest behoeftigen in België. Dit alles in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land, het Rode Kruis, Foodsavers Antwerpen en Alimen'T. De ESF+ voedselhulp gaat gepaard met begeleidende sociale maatregelen, dit om de betrokkenen te helpen de weg uit armoede te vinden.”