Wat doe ik als ik de eerste keer naar de voedselbedeling kom?

Je komt de eerste woensdag van de maand tussen 13 en 18 uur naar de container, waar je een volgnummer krijgt. Je kan thee of koffie drinken in afwachting dat je aan de beurt komt. Je moet geen papieren meebrengen: meestal worden we op voorhand verwittigd door het OCMW van je komst. Wanneer je nummer verschijnt, kom je in een gesprekslokaal. Daar wordt er gevraagd en genoteerd welke EU-goederen je wenst mee te krijgen. o Als je volgnummer op het scherm verschijnt en je bent niet aanwezig, dan verlies je je beurt en mag je een nieuw volgnummer nemen. o Ook stellen we je vragen over de andere etenswaren, want je moet niets meenemen wat je niet lust. o Als je pampers nodig hebt, mag je deze hier aankopen aan € 2 per pak, maximaal 2 pakken per maand per kind. Zorg dat je enkele grote winkelzakken of een trolly op wieltjes bij hebt om alles te kunnen dragen. Indien je iets wil vragen, mag je dat hier doen: we doen niets vooraleer je het ook goedkeurt. De eerste keer moet je niets betalen. De volgende keren vragen we voor een ganse kar levensmiddelen € 2. Na het gesprek mag je nog even in de gang wachten, want ondertussen wordt je kar klaargemaakt. In afwachting mag je ook uit de voorraadrek zelf een aantal producten nemen (meestal conserven). Je gaat met je kar of naar de auto of naar de tafel onder het afdak, waar je al het eten kunt omtasten in je zakken of trolly. Zie je iets wat je niet lust, dan mag je dit terug naar binnen brengen, zodat er geen eten verknoeid wordt. Graag hebben we dat je de kar terugrijdt naar de ingang van het lokaal. Als na een bepaalde tijd je attest verlopen is, zorg dan dat je attest tijdig verlengd wordt. Wie zich zonder geldig attest aanbiedt, kan geen EU-goederen ontvangen.

Attest voedselpakket

Hoe krijg ik een attest van het OCMW om een voedselpakket te krijgen? Gewoon naar het OCMW gaan en daar aantonen dat je inkomsten lager liggen dan de armoedegrens. Voor België is de armoedegrens een inkomen van € 13.377 netto per jaar, ofwel € 1.115 netto per maand voor een alleenstaande, of € 28.092 netto per jaar of € 2.341 netto per maand voor een huishouden van twee volwassenen en twee kinderen (< 14 jaar).

Uw vragen beantwoord

Wat is een Sint-Vincentiusvereniging?

Sint-Vincentiusverenigingen vind je over heel de wereld. De vereniging is ontstaan in Parijs, toen een aantal studenten besloten iets te doen voor de mensen die op straat leefden. Ze kozen als patroonheilige Vincentius a Paulo, die zijn heel leven gezorgd had voor zieke en arme mensen. België heeft een Nationale Raad en tien Provinciale Raden. Wij vallen onder Provinciale Raad Limburg die 38 aangesloten Vincentiusverenigingen of conferenties telt. Het hoofddoel van de vereniging is mensen in nood helpen. Onze conferentie bestrijdt armoede in As, Niel-bij-As, Opglabbeek en Louwel. Wij hebben ons “De Druppel” genoemd, omdat ons werk een druppel kan zijn op de hete plaat die armoede is.

Wie helpen wij?

Wij helpen die mensen die doorgestuurd zijn door het OCMW. Het OCMW doet eerst een sociaal onderzoek, controleert de in- en uitgaven van de laatste drie maanden en als blijkt dat die persoon of dat gezin onder de armoedegrens leven, krijgen ze een attest waarmee ze beroep kunnen doen op onze hulp.

Hoe lees ik de houdbaarheidsdatum op elke

verpakking?

We krijgen voedingswaren vanuit verschillende hoeken. Ondermeer van de Voedselbank Limburg. Soms zijn er goederen bij waar een datum opstaat die reeds voorbij is. We moeten wel een goed onderscheid maken: ten minste houdbaar tot THT : “Ten minste Houdbaar Tot” Met andere woorden, na die datum mogen de producten gewoon gebruikt worden als ze in optimale omstandigheden bewaard worden. ten minste goed tot TGT : “Te Gebruiken Tot” Met andere woorden, na die datum mogen deze producten NIET meer gebruikt worden. Zo komt het dat melk gerust drie maanden na de datum nog gebruikt kan worden zonder gevaar voor de gezondheid.

Wie kan deelnemen aan de kookmomenten en

aan de crea-momenten?

In principe kan iedere klant meedoen aan deze activiteiten. Een sms of email naar de verantwoordelijke is voldoende. Als je ingeschreven bent, vinden wij het het wel belangrijk dat je dan ook komt: vaak kopen wij ingrediënten of materiaal aan en dan is het jammer dat we met overschotten blijven zitten.
DE DRUPPEL
Sint-Vincentius De Druppel Dorpsstraat 60 3665 As info@sintvincentiusdedruppel.be Tel: 0497/26 91 79
VRAGEN STAAT VRIJ