DE DRUPPEL
Sint-Vincentius De Druppel Dorpsstraat 60 3665 As info@sintvincentiusdedruppel.be Tel: 0497/26 91 79

Snuister even in het archief van Sint-Vincentius

Onze vereniging bestaat al meerdere jaren en heeft al meerdere acties/activiteiten achter haar naam staan. Hieronder enkele voorbeelden:
ARCHIEF
LIMBURGSE GOUVERNEUR HERMAN REYNDERS EN HET SCHEPENCOLLEGE OP BEZOEK BIJ SINT- VINCENTIUS DE DRUPPEL As 15 maart 2019 Samen met het Schepencollege mochten we de gouverneur en enkele medewerkers ontvangen in onze lokalen. We hebben eerst een beeld geschetst van de concrete armoedesituatie in As en Opglabbeek. Vooral aan zijn medewerkers van Binnenlands Bestuur hebben we kunnen aantonen dat de armoede in ons werkgebied niet gedaald is zoals sommigen durven beweren. Voor ons was het ook een kans om het gemeentebestuur te bedanken voor de locatie die we gratis ter beschikking hebben.
De Sint-Vincentiusvereniging is een internationale katholieke vereniging van leken in dienst van de noodlijdenden, die op 23 april 1833 door toedoen van de jonge student Frédéric Ozanam (1813- 1853), Emmanuel Bailly en vijf bevriende studenten in Parijs het licht zag. De medewerking van Zuster Rosalie, Dochter van Liefde, had ook een doorslaggevende invloed op de ontwikkeling van de vereniging.De Belgische tak werd in 1842 in Brussel opgericht, onder anderen door Edmond van Gansbergh. De bouw van de Sint- Kwintenskapel te Gent was een initiatief van de plaatselijke Sint-Vincentiusvereniging. De eerste Vincentiusconferentie in Nederland werd op 10 februari 1846 opgericht in de sacristie van de kerk in de Oude Molstraat in Den Haag. Zowel in Nederland als België hield ze zich vanaf het midden van de 19e eeuw bezig met hulpverlening aan armen en behoeftigen, onder meer door het uitdelen van bonnen voor voedsel, kleding en brandstof. De vereniging bestaat uit parochiale afdelingen. Ze nam het initiatief tot het verstrekken van onderwijs in onder andere Maastricht, Nijmegen, Utrecht en Amsterdam, en richtte ook spijskokerijen, bibliotheken, kledingmagazijnen en kindertehuizen op. De vereniging is genoemd naar de 17e-eeuwse heilige Vincentius a Paulo. Bron: Wikipedia